Zes redenen om wel of geen BV te beginnen

Er zijn weer belangrijke wijzigingen in het belastingplan 2019 toegepast dat het verstandig is om de vraag te stellen om wel of geen BV te beginnen. We beginnen eerst met drie belangrijke redenen om het wel te doen.

 1. Een opvallend wijziging is de verlaging van het tarief voor vennootschapsbelasting. Dit tarief daalt sterker dan het tarief in de inkomstenbelasting. Voor de eerste € 200.000 euro daalt het tarief van 20% naar 15% in 2021. Voor alles daarboven daalt het tarief namelijk ook van 20,5% naar 21% in 2021.

  Om een vergelijking te maken. In de hoogste inkomstenbelastingschijf daalt het tarief van 51,95% in 2018 naar 49,5% in 2021. Dit is dus een reden om een BV te beginnen.

 2. Stapsgewijs gaat de inkomstenbelasting over naar een tweedschijventarief. Een inkomen tot ongeveer € 68.500 is belast met 37,05% en het meerdere is belast met 49,5% inkomstenbelasting (2021). Daar staat tegenover dat  vanaf 1 januari 2020 de aftrek van een groot aantal aftrekposten wordt afgebouwd.

  In 2020 bedraagt het aftrekpercentage in de hoogste schijf namelijk nog maar 46%. Vervolgens wordt dit percentage verder afgebouwd met jaarlijkse stapjes van 3%-punt. Met ingang van 1 januari 2023 zijn die aftrekposten dan enkel nog aftrekbaar tegen het tarief van de eerste schijf (37,05%).

  Deze aftrekbeperking geldt onder meer voor de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek) en de MKB-winstvrijstelling.

 3. Wat men vaak ook ‘vergeet’ is dat een IB-ondernemer met zijn hele privévermogen aansprakelijk is voor al zijn schulden. Bij een BV is dat beperkt tot het bedrag dat op de aandelen is gestort.

Administratiekantoor arnhem

En dan nu de redenen om juist geen BV te starten:

 1. Bij een IB-onderneming is de afschrijving van gebouwen beperkt tot 50% van de WOZ-waarde. Bij panden die beschikbaar worden gesteld aan derden is de bodemwaarde zelfs 100% van de WOZ-waarde.
  Maar vanaf 2019 is de bodemwaarde voor alle gebouwen 100% van de WOZ-waarde. De bodemwaarde wordt hierdoor eerder bereikt, en kan er minder afgeschreven worden waardoor de winst hoger wordt dan in de IB-situatie.
 2. Loon van een directeur-grootaandeelhouder is gebonden aan regels en moet minimaal € 45.000 bedragen. De Belastingdienst kan bij ondernemers die winst vooral met eigen arbeid behalen stellen dat minimaal 70% van de winst als salaris moet worden uitgekeerd. Een hoog salaris maakt het minder snel fiscaal aantrekkelijk om bedrijf om te zetten in een BV.
 3. Het opstellen van een jaarrekening binnen vijf maanden is verplicht en staat gewoon in het burgerlijk wetboek. Deze moet nadat het vastgelegd is door de Algemene Vergadering binnen acht dagen openbaar gemaakt worden bij de KvK. Iedereen kan dit dan gewoon opvragen via de KvK waardoor ook leveranciers en concurrenten alles inzien. Soms is dit niet handig, als je de cijfers niet met iedereen wilt delen.

boekhouder in arnhem