Veranderingen in arbeidsrecht: Werkgever moet betalen voor scholing

Sinds 1 augustus 2022 is het een en ander in het arbeidsrecht weer aangepast. Zo moet de werkgever betalen voor verplichte scholing en mag de werkgever een bijbaan naast het reguliere werk niet meer verbieden. Onder druk van Brussel voerde Nederland dit als een van de laatste landen is. Heel bijzonder dus voor Nederlandse begrippen.

De nieuwe wijzigingen zijn ook van toepassing op 200 miljoen Europeanen en een paar miljoen Nederlanders die met een flexcontract werken. Met de aanpassingen in het arbeidsrecht hebben deze medewerkers ook meer bescherming en zekerheid.

boekhouder arnhem administratiekantoor arnhem aangifte omzetbelasting zzp zorg btw vrijgesteld aangifte belastingdienst

De belangrijkste veranderingen per 1 augustus zijn als volgt:

  • Verplichting scholing door de werkgever moet plaatsvinden onder werktijd.
  • Scholing moet ook door de baas gratis worden aangeboden
  • Bijbanen van werknemers mogen niet meer verboden worden door de werkgever. Tenzij het om een veiligheidskwestie gaat of de werknemer gaat bijbeunen bij een concurrent.
  • Alle nieuwe medewerkers moeten aan het begin van hun contractperiode informatie krijgen over de werktijden, vakantieregelingen en ontslagprocedures.
  • Flexwerkers met een nulurencontract moeten vooraf weten op welke dagen en uren ze kunnen worden opgeroepen. Ook wanneer ze dat moeten horen is verplicht.
  • Flexwerkers met bijvoorbeeld een nulurencontract mogen vragen om een vast roosters of zelfs een vast contract. De werkgever mag dit in eerste instantie weigeren, als hij binnen een maand met een motivatie komt. Anders is de medewerker in dienst van het bedrijf.
  • Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor de opleidingskosten, die gemaakt zijn in het verleden, waarvan werknemer nog aan het afbetalen is. Dit vervalt dus ook omdat de werkgever verantwoordelijk wordt geacht voor scholing.

Boekhouder arnhem boekhouding arnhem omzetbelastingaangifte voor bedrijven