Meer bekend over eenmalige TVL subsidie aan horeca

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) recent informatie bekend gemaakt inzake de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Met name de eenmalige opslag bovenop de TVL-subsidie voor horecagelegenheden is een interessante waar veel horecabedrijven met smart op zitten te wachten.

Eenmalige subsidie voor horeca

De dienst werkt keihard om de TVL aan te passen aan de verbreding van het steunpakket, zoals deze is aangekondigd op 27 oktober 2020. De aanpassingen die aangekondigd zijn, zijn als volgt:

 • Vrijwel alle bedrijven krijgen toegang tot de TVL
 • Daarnaast krijgen verplicht gesloten horecagelegenheden een eenmalige opslag boven op de TVL-subsidie
 • De TVL-subsidie geldt voor de periode oktober tot en met december 2020.
 • De steun voor evenementen wordt nog uitgewerkt en volgt later

Aanpassingen eerst voorgelegd worden aan EC

De aanpassingen moeten ook nog eerst voorgelegd worden aan de Europese Commissie. Daar is men mee al begonnen, en zodra alles rond is krijgen bedrijven melding over de exacte datum en tijdstip waarop TVL aangevraagd kan worden. Dit geldt zowel voor de eenmalige bijdrage en steunpakket van deze TVL-subsidie voor de maanden oktober tot en met december 2020.

Wat heb je nodig voor deze TVL subsidie

Zoals bij eerdere aanvragen heeft u onderstaande nodig om de aanvraag online te kunnen doen:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Zorg er vast voor dat u over eHerkenning of DigiD beschikt.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming.
 • Btw-aangifte(n) van oktober tot en met december 2019.
 • Verwachte omzet voor oktober tot en met december 2020.
 • Als u de aanvraag door een intermediair laat doen, heeft uw intermediair hiervoor een ketenmachtiging nodig. Hij kan deze vast aanvragen bij een erkende leverancier van eHerkenning.

Ook op zoek naar een boekhouder