Goed nieuws voor zzp’er met een huur of eigen woning

Zzp’ers mogen huurkosten ook aftrekken bij de Belastingdienst, blijkt uit een eerder gedane uitspraak van de Hoge Raad. (foto: Pixabay)

Huur als aftrekpost voor zzp bedrijf

Zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp) mogen de huur van hun woning voor een enorme deel als aftrekpost opvoeren bij de Belastingdienst. Volgens een eerder gedane uitspraak mag ongeveer 70% van alle woonkosten worden afgetrokken.

Als de zzp’er aan een aantal voorwaarden voldoen mogen ze alle kosten van de woning als aftrekpost opvoeren. Het gaat dus niet meer om een werkkamer die als onderdeel van het bedrijf werd gebruikt, maar de gehele woning en de kosten. Slechts 30% van de huurlasten van een zzp’er gelden als prive-woonkosten. En dat tikt wel aan! Wel moet er natuurlijk in bepaalde gevallen per situatie bekeken worden of de zzp’er onder andere voor 100% huurder is van de woning en of er sprake is van een zelfstandige werkruimte.

Volledige huur als bedrijfskosten voor zzp’er

Rechters kwamen steeds met verschillende uitspraken over de kosten die als aftrekpost werden genomen. Verschillende websites hebben hier ook destijds over gepubliceerd. De Hoge Raad is duidelijker en trekt een lijn door bijna de volledige huur als bedrijfskosten te nemen. Dit geldt ook voor stroom, gas en verzekeringspremies die als ondernemingslasten gezien mogen worden, mits men voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst om te achterhalen of de zzp’er recht heeft op aftrek van kosten voor een werkruimte.

Ook bij een koopwoning voor zzp’ers gelden deze aftrekposten

Ook met een koopwoning gelden de ‘nieuwe aftrekposten’. De voorwaarden zijn dan wel iets zwaarder. Een van de voorwaarden is dat de zzp’er de aftrekpost al vanaf het begin van het eigen bedrijf heeft opgevoerd. Vanaf de oprichting van het bedrijf moeten deze ondernemingen het huis aanmerken als ondernemingsvorm, en moet de woning een zelfstandige wooneenheid met eigen opgang en eigen sanitair hebben.

Indien u ook advies wenst over uw bedrijf als zzp’er kunt u contact met ons opnemen voor een adviesgesprek met betrekking tot uw boekhouding en financiĆ«le situatie.