Investeren in zonnepanelen blijft fiscaal super aantrekkelijk

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 voortgezet waardoor het voor mkb-bedrijven fiscaal aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen. Je kunt nu als particulier of als mkb-bedrijf gegarandeerd tot 2023 gebruik maken van de huidige regeling.

belastingadvies arnhem

Eigenaren zonnepanelen zijn voordeliger uit

De salderingsregeling houdt in dat eigenaren van zonnepanelen nog voordeliger uit zijn.  De periode om hiervoor in aanmerking te komen is ook verlengd. Hieronder treft u meer informatie aan over hoe de salderingsregeling werkt voor mkb-bedrijven.

Hoe zit dat met salderingsregeling voor zonnepanelen?

Zonnepanelen wekken heel veel energie op. Deze opgewekte energie lever je terug aan het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld aan Nuon of Essent. De slimme meter registreert dan hoeveel je terug levert. Op de website van Essent.nl staat het volgende hierover: ‘Omdat je stroom ‘verkoopt’ aan je energieleverancier, moet je eigenlijk een rekening sturen. Dat is natuurlijk niet handig. Daarom werkt het anders.Op de jaarrekening verrekenen we de stroom van je zonnepanelen met de stroom die je hebt verbruikt, tegen hetzelfde tarief. Dit heet salderen. Bijvoorbeeld: je zonnepanelen leveren in één jaar 1.250 kWh op. In datzelfde jaar verbruik je 3.500 kWh. Je krijgt dan een jaarrekening voor 2.250 kWh (3.500 – 1.250).’

boekhouder arnhem