Twee ondernemers mogen samen dertien auto’s bezitten

De rechter heeft onlangs twee ondernemers gelijk gegeven die gezamenlijk voor 50.000 euro aan autokosten hebben afgetrokken. De rechtbank Zeeland- West-Brabant vond de aftrek niet vreemd en buitenproportioneel.

De Belastingdienst had een andere mening

De Belastingdienst had in eerste instantie een andere mening en vond een aftrekpost van € 50.000 euro voor dertien auto’s veel te veel. De ondernemers die samen twee bedrijven hebben, stapten dus naar de rechter. En die gaf de twee ondernemers gelijk.

Advies over uw boekhouding? Neem dan contact op met ons : 026-36 33 667

Maximale aftrek van € 35.000 was terecht

De mening van de belastinginspecteur werd niet gedeeld door de rechter. De rechtbank ging niet mee met de stelling van de inspecteur dat een maximale aftrek van € 35.000 op zijn plaats was. De rechter was het niet eens met de belastinginspecteur dat de kosten voor het gebruik van de auto’s niet in verhouding stonden tot het nut van de voertuigen.

Auto’s gebruikt voor reclame

De rechter oordeelde dat twee van de auto’s (oldtimers) alleen werden gebruikt om reclame mee te maken. Voor de auto die ook privé werd gebruikt vond al een correctie plaats via bijtelling. Alle andere opgevoerde kosten waren ook terecht volgens de rechter. De benzinekosten zouden bijvoorbeeld niet lager geweest zijn als de ondernemers minder auto’s hadden gebruikt.

Voor advies over uw boekhouding kunt u contact met ons opnemen.