Wat betekent de nieuwe privacywet en AVG voor jou?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Privacyrechten van natuurlijke personen worden er mee versterkt en uitgebreid. De AVG is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeelsleden, leveranciers of andere personen. Ook voor Boga is het belangrijk om te voldoen aan de eisen die […]