Belastingdienst gaat schenkingen aan goede doelen extra aanscherpen

Contante giften via de collectebus zijn straks niet langer meer aftrekbaar als het aan het kabinet ligt. Het maakt dan niet uit aan welke organisatie of instelling er contant geld wordt gegeven.  

Belastingadvies Arnhem

Moeite om dit te controleren

De Belastingdienst heeft namelijk moeite om te controleren of de gift wel of niet gedaan is. Dit werd bekend naar aanleiding van een Kamerbrief van staatssecretaris Menno Snel. En het blijft hier ook niet bij. Er komt naar alle waarschijnlijkheid nog een voorwaarde dat belastingplichtigen straks alleen nog aftrek krijgen als het goede doel voorkomt in het aangifteprogramma. Staat het goede doel hier niet bij, dan is er geen recht op aftrek. Zo weten bedrijven en particulieren of hun gift in aanmerking komt voor belastingaftrek.

40.000 ANBI organisaties in Nederland

Nu is het nog mogelijk om in een vrij invulveld de naam van het goede doel op te schrijven. Dit gebeurt niet altijd correct en werkt fraude in de hand. Nederland telt ruim 40.000 organisaties die worden erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Alleen aan organisaties met zo’n ANBI-status mag fiscaalvriendelijk worden geschonken.

boekhouder Arnhem