Belangrijke BTW-wijziging voor bedrijven op Prinsjesdag

Op dit moment geldt een vrije bewijsmanier om het nultarief voor intracommunautaire leveringen te kunnen toepassen. Dit gaat ook veranderen na Prinsjesdag. Een vrije bewijsleer zoals dat officieel heet gaat verdwijnen. Mocht je veel importeren vanuit anderen landen dan is onderstaande zeker van toepassing voor uw bedrijf.

boekhouder arnhem

Nultarief niet zomaar toepasbaar

Vanaf het nieuwe jaar (2020) kan het nultarief alleen toegepast worden als de afnemer van goederen in Nederland beschikt over minimaal twee van elkaar verschillende bewijsstukken. De stukken moeten onafhankelijk van elkaar zijn en ook niet tegenstrijdig met elkaar. De informatie moet dus duidelijk zijn. Als extra eis komt hierbij dat van deze twee stukken en minimaal een, een vervoersdocument moet zijn.

Ingangsdatum is vanaf 1 januari 2020

Officieel gaat dit in per 1 januari 2020 en hebben ondernemers in Nederland ruim de tijd om hier rekening mee te houden in de administratie en verwerking ervan.

accountant arnhem